อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้พบหารือกับเอกอัครราชทูตโคลอมเบียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทย-โคลอมเบีย

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้พบหารือกับเอกอัครราชทูตโคลอมเบียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทย-โคลอมเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 1,519 view

    เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาว Ana Maria Prieto Abad เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย เข้าพบนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อหารือและติดตามการเพิ่มพูนความร่วมมือ ไทย-โคลอมเบีย ภายหลังจากการประชุม Bilateral Consultations ไทย-โคลอมเบีย ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564

 

    ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบโควิด-19 รวมถึงมาตรการเปิดประเทศ การค้าในสาขาใหม่ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ความร่วมมือทางวิชาการในด้าน BCG การเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว สาธารณสุข นวัตกรรม  และการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนความร่วมมือในกรอบเอเปคซึ่งโคลอมเบียเข้าร่วมคณะทำงานรายสาขาในด้านบริการการท่องเที่ยว MSMEs และศุลกากร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ