นาย Derek Chollet ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทย-สหรัฐฯ

นาย Derek Chollet ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทย-สหรัฐฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

| 1,613 view

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นาย Derek Chollet ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการเดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-สหรัฐฯ ได้มีพลวัตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้หารือเกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของไทยและอาเซียนและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาตามบริเวณแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ