คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมอเมริการ่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ

คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมอเมริการ่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 234 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมอเมริกาฯ ได้ร่วมกันใส่เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยบุคลากรกรมฯ จะสวมใส่เสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญญลักษณ์ฯ หรือเสื้อผ้าโทนสีเหลือง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ