พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำกรมอเมริกาฯ

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำกรมอเมริกาฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2567

| 431 view
วันนี้ (11 เมษายน 2567) นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำกรมอเมริกาฯ 
พร้อมได้ให้โอวาทและอำนวยพรปีใหม่ไทย แก่ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
733346