ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-สหรัฐฯ พร้อมทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-สหรัฐฯ พร้อมทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

28 ธ.ค. 2563

312 view

    ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-สหรัฐฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และพร้อมทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ

    เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้อนรับและหารือกับนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ การดำเนินมาตรการของรัฐบาลทั้งสองประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-สหรัฐฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

    ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์

    ทั้งสองฝ่ายย้ำความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ในมิติต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาในอนุภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ