รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความเป็นพันธมิตรและเสริมสร้างความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความเป็นพันธมิตรและเสริมสร้างความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ

29 ก.ย. 2564

71 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนาย Anthony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความเป็นพันธมิตรไทย – สหรัฐฯ ที่มีมายาวนาน และได้หารือถึงแนวทางเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค

 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณฝ่ายสหรัฐฯ สำหรับความช่วยเหลือวัคซีนจำนวน ๑.๕ ล้านโดสที่ได้ส่งมอบให้ไทยและจำนวน ๑ ล้านโดสที่จะมีการส่งมอบต่อไป พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายสหรัฐฯ ช่วยสนับสนุนการเร่งรัดให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนของสหรัฐฯ ส่งมอบวัคซีนที่ไทยสั่งซื้อไว้โดยเร่งด่วน ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานและการผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุข

 

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๖ (COP26) ซึ่งไทยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจะสนับสนุนความพยายามในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยกับของสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ

 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์ในประเทศ และได้หารือถึงพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาค โดยย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนและหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

 

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือกับนาย Kurt Campbell ผู้ประสานงานด้านอินโดแปซิฟิก สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์ในเมียนมาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ