บริษัทสมาชิกที่สำคัญของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

บริษัทสมาชิกที่สำคัญของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,731 view

นรม._หารือกับ_AMCHAM_page-0003_(1)_1 นรม._หารือกับ_AMCHAM_page-0004_(1)   นรม._หารือกับ_AMCHAM_page-0005_(1)_   นรม._หารือกับ_AMCHAM_page-0006_(1)   นรม._หารือกับ_AMCHAM_page-0007_(1)__1

******************************

 

กลุ่มงานโครงการตามยุทศาสตร์

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

พฤศจิกายน 2564