สัญลักษณ์ใดอยู่บนธงชาติอาร์เจนตินา

สัญลักษณ์ใดอยู่บนธงชาติอาร์เจนตินา

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,807 view

 

 

ดวงอาทิตย์ หรือ ดวงอาทิตย์เดือนพฤษภาคม (Sun of May, สเปน: Sol de Mayo) ปรากฏอยู่กลางธงชาติอาร์เจนตินา โดยดวงอาทิตย์นี้เป็นสัญลักษณ์แทนการปฏิวัติเดือนพฤษภาคม (May Revolution) ในปี ค.ศ. 1810 ซึ่งส่งผลให้อาร์เจนตินาปลดแอกจากการปกครองของจักรวรรดิสเปน การวางดวงอาทิตย์เดือนพฤษภาคมไว้กลางธงชาติอาร์เจนตินานี้จึงสื่อความหมายว่า อาร์เจนตินาเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหม่บนท้องฟ้าซึ่งใช้แถบสีฟ้า-ขาวบนธงสื่อความหมาย