เเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ และเปิดตัวโลโก้

เเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ และเปิดตัวโลโก้

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2566

| 166 view

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ เเละเปิดตัวโลโก้ #190ThaiUS ณ ทำเนียบเอกอัคคราชทูตสหรัฐฯ (๑ ก.พ.๖๖)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ