เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เยือนสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานค้นคว้าวิจัยในรัฐวิกตอเรีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เยือนสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานค้นคว้าวิจัยในรัฐวิกตอเรีย

15 ก.พ. 2564

462 view

    เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เยือนรัฐวิกตอเรีย และได้พบหารือกับกับสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  2) Peter Doherty Institute for Infection and Immunity และ 3) Burnet Institute

 

  1. Doherty Institute เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับ ดร. Mike Catton รองผู้อำนวยการ Doherty Institute และ ดร. Katherine Gibney ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการพัฒนาการค้นคว้าวิจัยและการบริหารจัดการโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งลู่ทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางการรับมือกับโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน
  2. มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับศาสตราจารย์ Duncan Maskell อธิการบดี และ Michael Wesley รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ที่มีความแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในระดับประชาชน-ประชาชน โดยปัจจุบันมีนักศึกษาไทยประมาณ 70 คน ซึ่งกำลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่น นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และความสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะด้านการแพทย์ สาธารณสุข ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
  3. Burnet Institute เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับ Heidi Drummer ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน ซึ่งเน้นการค้นหาและสร้างวัคซีนป้องกันโรคไวรัสเอชไอวี และโรคไวรัสตับอักเสบซี ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และความสำคัญของการค้นคว้าวิจัยด้านโรคอุบัติใหม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ในภูมิภาค

   

    ในการหารือข้างต้น สถาบันฯ ต่างๆ ได้แสดงความชื่นชมฝ่ายไทยกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ