เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราพบปะชุมชนไทยและเครือข่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมไทย-ออสเตรเลีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราพบปะชุมชนไทยและเครือข่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมไทย-ออสเตรเลีย

15 ก.พ. 2564

468 view

    เมื่อวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เยือนรัฐวิกตอเรียและได้พบปะชุมชนไทยและกับเครือข่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ดังนี้

 

    1) สวนสัตว์เมลเบิร์น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตฯ เยือนสวนสัตว์เมลเบิร์นตามคำเชิญของนาง Kate Vinot ประธานกรรมการสวนสัตว์เมลเบิร์น และได้เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของช้างไทยจำนวน 7 เชือก ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้มอบแม่ช้างจำนวน 3 เชือกแก่ออสเตรเลีย เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัน ทั้งนี้ สวนสัตว์เมลเบิร์นมีแผนงานที่จะขยายพื้นที่สวนสัตว์ไปยัง Werribee Park และจะนำครอบครัวช้างไทยไปดูแลในสถานที่กว้างขวางแห่งใหม่ภายในปี 2567

 

    2) เครือข่ายไทย-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับสมาชิกเครือข่ายไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Network : TAN) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนบริษัทภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าไทย-ออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากบริษัทต่างๆ อาทิ ซีพี แทงโกล่า บางกอกแอร์เวย์ สิงห์เฮาส์ Google ร้านอาหารไทย

 

    3) การพบปะนักศึกษาไทยในนครเมลเบิร์น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มนักศึกษาไทยในเมลเบิร์น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยซึ่งมาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ โดยนักศึกษาไทยมาศึกษาในรัฐวิกตอเรียมากเป็นอันดับสองรองจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยนางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในออสเตรเลียเป็นผู้ดูแล ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยและให้คำแนะนำนักศึกษาในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และให้ความมั่นใจกับนักศึกษาว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขอให้รัฐบาลออสเตรเลียตระหนักถึงความต้องการของนักเรียนต่างชาติรวมทั้งนักเรียนไทยที่ประสงค์จะกลับเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลีย

 

    4) การพบปะชุมชนไทยในวัดไทยในนครเมลเบิร์น เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนมัสการเจ้าอาวาส วัดธรรมรังษี และวัดไทยนครในเมลเบิร์น และวัดพุทธโพธิวันในเขตวอร์เบอร์ตัน โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเพลและพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยที่มาร่วมทำบุญที่วัด โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจการช่วยเหลือคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการนำกงสุลสัญจรมาที่นครเมลเบิร์นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยระหว่างวันที่ 4- 8 กุมภาพันธ์ 2564

 

    5) เยี่ยมชมธุรกิจไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัคราชทูตฯ ได้ไปเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินธุรกิจของบริษัท Aeroklas Australia ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของไทยในเครือบริษัท Eastern Polymer Group ซึ่งทำการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนตกแต่งอุปกรณ์ยานยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่และประสบความสำเร็จอย่างมากในออสเตรเลีย

 

   6) การพบกับนายกเทศมนตรีและเทศบาลตำบล Yarra Ranges เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนาง Fiona McAllister นายกเทศมนตรี Yarra Ranges และนาย Jim Child สมาชิกสภาเทศบาล Yarra Ranges ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเพลและเข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่วัดพุทธโพธิวัน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมกิจการ Rayner’s Orchard สวนผลไม้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน Yarra Ranges และ Healesville Sanctuary โรงพยาบาลสัตว์ป่าแห่ง Yarra Ranges  ซึ่งดูแลอนุรักษ์สัตว์ป่าในรัฐวิกตอเรีย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงลู่ทางในการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ