เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก

16 ก.พ. 2564

35 view

    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ได้ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อนาย Andrés Manuel López Obrador ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก โดยมี นาย Marcelo Luis Ebrard Casaubón รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกเข้าร่วมด้วย

 

    ภายหลังการยื่นพระราชสาส์นฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือทวิภาคี โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำความปรารถนาดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังประธานาธิบดีและประชาชนชาวเม็กซิโก และแสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเม็กซิโกผ่านการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultations ไทย-เม็กซิโก ครั้งที่ 4 (การหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและเม็กซิโก) ทางระบบออนไลน์ ในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเปค ในปี ๒๕๖๕ และได้ถือโอกาสนี้เรียนเชิญประธานาธิบดีฯ เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

    ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีฯ ได้ฝากความปรารถนาดีถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวขอบคุณสำหรับการเชิญไปเยือนไทย รวมทั้งแสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเม็กซิโกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องว่าไทยและเม็กซิโกควรจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ