เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ Tammy Duckworth (D-Il)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ Tammy Duckworth (D-Il)

16 มี.ค. 2564

143 view

    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้ต้อนรับและพบหารือกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ Tammy Duckworth (D-Il) ประธานคณะอนุกรรมาธิการทหารบก-อากาศ (Airland) ภายใต้คณะกรรมาธิการทหาร และรองประธาน Democratic National Committee (DNC) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยการบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และราบรื่น ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โดยเฉพาะการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา รวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง การทหาร และเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งกระชับความเป็นมิตรประเทศระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ