เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลีซ ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโก ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ผู้สำเร็จราชการแห่งเบลีซ

เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลีซ ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโก ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ผู้สำเร็จราชการแห่งเบลีซ

16 ส.ค. 2564

152 view

    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลีซ ถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโก ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาง Froyla Tzalam ผู้สำเร็จราชการแห่งเบลีซ ผ่านระบบทางไกล โดยก่อนหน้านี้ ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Eamon Courtenay รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การค้าต่างประเทศ และการย้ายถิ่นฐานของเบลีซ ผ่านระบบทางไกลด้วย

 

    เอกอัครราชทูตฯ ได้อัญเชิญความปรารถนาดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถึงสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 และอวยพรให้ผู้สำเร็จราชการแห่งเบลีซมีความสุข สุขภาพแข็งแรง รวมทั้งส่งความปรารถนาดีจากรัฐบาลและประชาชนชาวไทยถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเบลีซ

 

    ในระหว่างการหารือทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและเบลีซ นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ 22 ปีที่แล้ว และแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาที่ยั่งยืน การท่องเที่ยว ตลอดจนความเป็นไปได้ในการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ระหว่างกัน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ