เอกอัครราชทูตบราซิลประจำไทยอำลารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตบราซิลประจำไทยอำลารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

6 ส.ค. 2564

165 view

    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบนางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมอำลา ทั้งสองฝ่ายทบทวนความสัมพันธ์ราบรื่นเปี่ยมมิตรภาพยาวนานกว่า ๖๐ ปี รวมทั้งหารือขยายการค้า เชื่อมประชาชนถึงกันผ่านกีฬาและการท่องเที่ยว กระชับความร่วมมือหลังโควิด-๑๙ และเปิดประตูสู่อาเซียน

 

    เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่พ้นตำแหน่งหน้าที่ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันของเอกอัครราชทูตบราซิลฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย-บราซิลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดเวลากว่า ๓ ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าไทยและบราซิลจะมีระยะทางที่ห่างไกลกัน

 

    ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย-บราซิล ดำเนินมาด้วยความราบรื่น มีการฉลองครบรอบ ๖๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๖๒ โดยที่ผ่านมาความร่วมมือทั้งสองฝ่ายมีความก้าวหน้าในทุกมิติและทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ด้านการค้า การท่องเที่ยวและกีฬา โดยบราซิลสนใจมวยไทยและเซปักตระกร้อ และไทยสนใจฟุตบอลบราซิล นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนฝ่ายบราซิลในกรอบความร่วมมืออาเซียนและสหประชาชาติ

 

    อนึ่ง บราซิลเป็นประเทศเป้าหมายในลาตินอเมริกาสำหรับนโยบายการแสวงหาตลาดใหม่ของไทย โดยเป็นคู่ค้าอันดับที่หนึ่งของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า ๒๑๓ ล้านคน ตลอดจนมีแหล่งทรัพยากร อาทิ น้ำมัน และวัตถุดิบทางการเกษตร อาทิ อ้อยและถั่วเหลือง ขณะเดียวกัน ยังมีเทคโนโลยีการเกษตรที่ก้าวหน้า รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตพลังงานเอทานอลจากอ้อย ซึ่งไทยสามารถเรียนรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวาระแห่งชาติเรื่อง BCG Economy Model ได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ