เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 9

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 9

4 ส.ค. 2563

45 view

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษอำนวยความสะดวกให้คนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 243 คน เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 2510 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 09.41 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 15.57 น. ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าว ประกอบด้วยคนไทยจากรัฐต่าง ๆ ได้แก่ Australian Capital Territory รัฐ Victoria รัฐ New South Wales รัฐ Queensland รัฐ Southern Australia รัฐ Tasmania และรัฐ Western Australia สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับที่ท่าอากาศยานซิดนีย์ด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลเรื่องการจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษให้ทราบต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ