ออท. โคลอมเบีย/ปทท. พบหารือ อธ. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

ออท. โคลอมเบีย/ปทท. พบหารือ อธ. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ค. 2566

| 454 view

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ พบหารือกับนางสาวอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกำหนดการจัดการประชุมกลไกหารือทวิภาคี ไทย – โคลอมเบีย ครั้งที่ ๔ ซึ่งฝ่ายไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพ และใช้โอกาสนี้ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการและความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองประเทศ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือก ด้านกงสุล และการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงยาเสพติด เป็นต้น

On 17 July 2023, H.E. Mr. Chettaphan Maksamphan, Director-General of American and South Pacific Affairs, met with H.E. Ms. Ana Maria Prieto Abad, Ambassador of Colombia to Thailand, to discuss the preparation for the 4th Meeting of Thailand - Colombia Bilateral Consultations, to be hosted by Thailand. Both sides also exchanged updated information and views on bilateral cooperation in the areas of technical cooperation, alternative development, consular affairs, as well as preventing and countering transnational organized crime, including narcotic control, among others.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ