อธ. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้พบหารือ ออท. โคลอมเบีย/ปทท.

อธ. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้พบหารือ ออท. โคลอมเบีย/ปทท.

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2566

| 892 view

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ พบหารือกับนางสาวอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อติดตามสถานะของประเด็นต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย – โคลอมเบีย โดยเฉพาะการประชุมกลไกหารือทวิภาคี ไทย – โคลอมเบีย ครั้งที่ ๔ ซึ่งฝ่ายไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๗ ในห้วงวาระครบรอบ ๔๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โคลอมเบีย รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ วัฒนธรรม และกงสุล ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงที่ยังคั่งค้าง เพื่อเป็นผลลัพธ์ของการประชุมกลไกหารือทวิภาคีฯ

On 26 October 2023, H.E. Mr. Chettaphan Maksamphan, Director-General of American and South Pacific Affairs met with H.E. Ms. Ana Maria Prieto Abad, Ambassador of Colombia to Thailand, to discuss updates on issues related to Thailand – Colombia bilateral relations, especially on the 4th Meeting of Thailand – Colombia Bilateral Consultations, which will be hosted by Thailand in the framework of the 45th anniversary of Thai-Colombian diplomatic relations in 2024, consular matters and technical and cultural cooperation. The Meeting also agreed to expedite the negotiations of pending agreements so that they could be deliverables of the Bilateral Consultations.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ