อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้เป็นเจ้าภาพการหารือกับสภาธุรกิจ ไทย-ลาตินอเมริกาและนักธุรกิจชั้นนำของไทย

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้เป็นเจ้าภาพการหารือกับสภาธุรกิจ ไทย-ลาตินอเมริกาและนักธุรกิจชั้นนำของไทย

21 ก.ย. 2563

60 view
      เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับสภาธุรกิจ ไทย-ลาตินอเมริกาและนักธุรกิจชั้นนำของไทย โดยได้เน้นย้ำเกี่ยวกับภารกิจกรมอเมริกาฯ ในการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชนไทยในการทำธุรกิจกับลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคดังกล่าวโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเครือข่ายภาครัฐและเอกชนท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตไทยในลาตินอเมริกา อีกทั้ง ได้รับทราบข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้ร่วมงานเพื่อประกอบการจัดสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในช่วงหลังโควิด-19 ซึ่งกรมอเมริกาฯ มีแผนจะจัดขึ้นในปี 2564 โดยความร่วมมือกับสภาธุรกิจ ไทย-ลาตินอเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตของประเทศลาตินอเมริกาประจำประเทศไทย
 
      On 18 September 2020, Mr. Witchu Vejjajiva, Director-General of the Department of American and South Pacific Affairs hosted a working lunch for the Thailand-Latin America Business Council and leading Thai business persons. During their discussion, the Director-General emphasized the Department’s role in strengthening confidence of the Thai private sector to conduct their business in Latin America and the Caribbean as well as providing supportive information about the political, economic, and social trends in this region by utilizing data disseminated by and the network of local public and private sector of the Royal Thai Embassies in Latin America. Moreover, the Director- General exchanged ideas with and received inputs from participants on a planned seminar on “Trade and Investment Opportunities in Latin America and the Caribbean during and post-COVID-19” being jointly organized the by Department of Americans and South Pacific Affairs, the Thailand-Latin Business Council and the Embassies of Latin American countries in Thailand, respectively, in 2021.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ