อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอเมริกาฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอเมริกาฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.พ. 2566

| 156 view

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอเมริกาฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) โดยมีพลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการ สวพท. และ พันเอก Matthew A. Levine ผู้อำนวยการ U.S. Army Medical Directorate - Armed Forces Research Institute of Medical Science (USAMD-AFRIMS) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในด้านการแพทย์ทหาร และการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทั้งในประเทศและในภูมิภาค โดยเฉพาะการป้องกันและรักษาโรคติดต่อ โรคเขตร้อน และโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ อาทิ มาลาเรีย HIV ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินความร่วมมือในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ ด้านการตรวจคัดกรอง และการพัฒนาชุดตรวจ

ในโอกาสนี้ กรมอเมริกาฯ และ สวพท. ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขกับสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สหรัฐฯ

ทั้งนี้ ความเป็นหุ้นส่วนด้านสาธารณสุขเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญในความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งประเทศและภูมิภาคมายาวนานหลายทศวรรษ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ