สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันชาติ ประจำปี 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันชาติ ประจำปี 2563

23 ธ.ค. 2563

280 view

    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติของประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะทูตานุทูตในกรุงเวลลิงตัน ตัวแทนชุมชนไทยจากเมืองต่างๆ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์การต่างๆ ของนิวซีแลนด์ นักวิชาการ ตลอดจน Friends of Thailand จำนวนกว่า 200 คน โดยในส่วนของนิวซีแลนด์ได้มอบหมายให้นาย Ben King รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ และอดีตเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลนิวซีแลนด์

 

    การจัดงานวันชาติปีนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดีในการสร้างความประทับใจในประเทศไทยในหมู่ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความเข้มแข็งในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดในไทย เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และส่งเสริมการเดินทางไปไทยเมื่อสถานการณ์โควิดในโลกดีขึ้น

 

    ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด นิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่ง  ที่สามารถควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การจัดแอลกอฮอร์เจลสำหรับล้างมือในหลายพื้นที่ และการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทุกคน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ