ระบบการขอประสานงานสำหรับการเยือนและศึกษาดูงานในต่างประเทศ

ระบบการขอประสานงานสำหรับการเยือนและศึกษาดูงานในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2567

| 1,770 view

หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0201/8483 ลงวันที่ 4 ตุลาคม เรื่อง แนวทางการขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศประสานการนัดหมายศึกษาดูงานหน่วยงานในต่างประเทศ และเอกสารแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศประสานการนัดหมายศึกษาดูงานหน่วยงานในต่างประเทศ

กรอกแบบคำร้องได้ที่ >> https://trips.mfa.go.th/

"ไม่มีค่าธรรมเนียม"

แนวทางสำหรับผู้ติดต่อ_MFA_TRIPS_(อเมริกา)

เอกสารประกอบ

แนวทางสำหรับผู้ติดต่อ_MFA_TRIPS_(อเมริกา).jpg
กต._0201-8483_ลงวันที่_4_ต.ค._2566.pdf