ระบบการขอประสานงานสำหรับการเยือนและศึกษาดูงานในต่างประเทศ

ระบบการขอประสานงานสำหรับการเยือนและศึกษาดูงานในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ม.ค. 2567

| 723 view

หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0201/8483 ลงวันที่ 4 ตุลาคม เรื่อง แนวทางการขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศประสานการนัดหมายศึกษาดูงานหน่วยงานในต่างประเทศ และเอกสารแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศประสานการนัดหมายศึกษาดูงานหน่วยงานในต่างประเทศ

กรอกแบบคำร้องได้ที่ >> https://trips.mfa.go.th/ 

"ไม่มีค่าธรรมเนียม"

เอกสารประกอบ

กต._0201-8483_ลงวันที่_4_ต.ค._2566.pdf
Infographic_แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการดูงาน.pdf