รอง นรม./รมว.กต. หารือทางโทรศัพท์กับ รมว.กต.สาธารณรัฐกัวเตมาลา

รอง นรม./รมว.กต. หารือทางโทรศัพท์กับ รมว.กต.สาธารณรัฐกัวเตมาลา

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2566

| 443 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือทางโทรศัพท์กับนายมาริโอ อาโดลโฟ บูกาโร ฟลอเรส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัวเตมาลา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันกระชับความสัมพันธ์ไทย - กัวเตมาลา ซึ่งครบรอบ 65 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2565 ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand conversed on the telephone with the Minister of Foreign Affairs of Guatemala

On 1 March 2023, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, H.E. Mr. Don Pramudwinai, discussed bilateral issues on the telephone with the Foreign Minister of Guatemala, H.E. Mr. Mario Adolfo Búcaro Flores. Both sides agreed to further enhance relations between Thailand and Guatemala, which marked its 65th Anniversary last year, especially in the areas of trade and investment, development cooperation and mutual support in the international frameworks.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ