รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือนาง Samantha Power, Administrator, USAID

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือนาง Samantha Power, Administrator, USAID

30 ก.ย. 2564

51 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือนาง Samantha Power, Administrator, USAID ประเด็นความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด-๑๙ รวมทั้งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับนาง Samantha Power, Administrator, US Agency for International Development (USAID) ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการ

 

ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด-๑๙ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตวัคซีน นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาและแนวทางความร่วมมือเพื่อการให้ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ