รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือนาง Tammy Duckworth สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และกระชับความร่วมมือในประเด็นที่ให้ความสำคัญร่วมกัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือนาง Tammy Duckworth สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และกระชับความร่วมมือในประเด็นที่ให้ความสำคัญร่วมกัน

29 ก.ย. 2564

78 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนาง Tammy Duckworth สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ รัฐอิลลินอยส์ ในระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตัน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณวุฒิสมาชิก Duckworth ต่อบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่ไทยและสหรัฐฯ ให้ความสำคัญร่วมกัน รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงบทบาทของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี ๒๕๖๕ ก็จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด-๑๙ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณวุฒิสมาชิก Duckworth ที่ได้ช่วยผลักดันวัคซีน ๑ ล้านโดสที่สหรัฐฯ จะให้กับไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีที่ฝ่ายสหรัฐฯ ได้เชิญประชุมคณะทำงานไทย-สหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการกดปุ่มเริ่มต้นกระบวนการส่งมอบวัคซีน ๑ ล้านโดสดังกล่าว

 

สองฝ่ายยังได้หารือกันถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และการเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าเสรี ซึ่งรวมถึงข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) และแนวคิดเรื่องความตกลงเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิก (The Free Trade Area of the Asia Pacific: FTAAP) ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ