รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และความมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือทวิภาคี ในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และความมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือทวิภาคี ในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

4 มิ.ย. 2564

52 view
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และความมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือทวิภาคีเพื่อความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือด้านสาธารณสุข และการรับมือและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 
 
 
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนางเวนดี เชอร์แมน (Hon. Ms. Wendy Sherman) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ภายหลังที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล 
 
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นพันธมิตรที่ยาวนานและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่รัฐบาลทั้งสองประเทศให้ความสำคัญร่วมกัน 
 
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ฝ่ายสหรัฐฯ ตระหนักถึงความต้องการของไทยและทั่วโลกต่อการเพิ่มการเข้าถึงและการผลิตวัคซีน ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลทั้งสองประเทศให้ความสำคัญ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
 
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันและพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์ในเมียนมาในโอกาสนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบอาเซียน และย้ำการสนับสนุนของสหรัฐฯ ต่อความพยายามของอาเซียน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาคด้วย
 
 
การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนสหรัฐฯ นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ ตอกย้ำความสำคัญของความเป็นพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ ที่ยาวนาน ซึ่งทวีความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้มีความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนต่างประเทศครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ