รอง นรม./รมว.กต. หารือเอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลา

รอง นรม./รมว.กต. หารือเอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลา

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 348 view

รอง นรม./รมว.กต. 🇹🇭 หารือ ออท. คิวบา 🇨🇺 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลา สองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือใกล้ชิด ทั้งการเยือนในระดับต่าง ๆ รวมทั้งระดับสูง ในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต การส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ ความร่วมมือด้านวิชาการ ความร่วมมือด้านกีฬาและเยาวชน และการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางระหว่างกัน รวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ

DPM/FM 🇹🇭 met with Amb. of Cuba 🇨🇺 to bid farewell upon the Ambassador’s completion of his tenure.
Both sides reiterated commitment to enhancing cooperation, especially on exchange of visits including at the highest levels, on the occasion of 65th anniversary of diplomatic relations, promotion of trade and investment, collaboration in biotechnology and medicine, technical cooperation, cooperation on sports and youths, facilitation of travels and mutual supports in the international frameworks.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ