รปกต. บุษฎีฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ออท. ปานามา/ปทท. ในโอกาสพ้นจากหน้าที่่

รปกต. บุษฎีฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ออท. ปานามา/ปทท. ในโอกาสพ้นจากหน้าที่่

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 576 view

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ น.ส. บุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ในนามของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นเกียรติแก่ น.ส. อิตเซล การินา เชน ชัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

รองปลัดกระทรวงฯ แสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สำหรับบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมมิตรภาพไทย - ปานามา ซึ่งยืนยาวกว่า ๔๐ ปี และการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้แสดงความประทับใจต่อความชื่นชอบของเอกอัครราชทูตฯ ที่มีต่อวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะผ้าไหมไทย 

On 12 January 2024, Ms. Busadee Santipitaks, Deputy Permanent Secretary, hosted a luncheon to bid farewell to Her Excellency Ms. Itzel Karina Chen Chan, Ambassador of the Republic of Panama to the Kingdom of Thailand, on behalf of Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, upon the Ambassador's completion of duty.

On this occasion, DPS Busadee expressed her appreciation for the Ambassador’s firm commitment in fostering Thai-Panamanian longstanding friendship, active participation in the Ministry’s activities and fondness of Thai culture, particularly Thai silk fabric.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ