ผู้แทนบริษัท Braskem จากบราซิล เข้าพบหารือรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนบริษัท Braskem จากบราซิล เข้าพบหารือรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2566

| 440 view

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือนาง Renata Bley ตำแหน่ง External Affairs Director บริษัท Braskem จำกัด ของบราซิล และคณะ เกี่ยวกับโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท Braskem S.A. และ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ของไทย ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับตั้งโรงงานผลิตไบโอเอทิลีนจากเอทานอลเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกไบโอ-พอลิเอทิลีนในประเทศไทย ทั้งนี้ รายละเอียดทางการเงินของการลงทุนจะเป็นไปตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของบริษัท

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของไทย การจัดการพลาสติกในไทยและบราซิล การแก้ปัญหาขยะพลาสติกในระดับโลก ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนไทยกับบราซิลสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในช่วงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP-28 ในปี ๒๕๖๖

การหารือดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินโครงการการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin Link 2023) ซึ่งนางสาวบุษฎีฯ ได้นำคณะผู้แทนจากภาคธุรกิจของไทยเดินทางไปยังบราซิล เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และได้เยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับภาคเอกชนชั้นนำของบราซิล ซึ่งรวมถึงบริษัท Braskem จำกัด ด้วย

On 11 September 2023, H.E. Ms. Busadee Santipitaks, the Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs, met with Ms. Renata Bley, External Affairs Director of Braskem S.A. (Brazil), along with two other Braskem representatives, to discuss the joint venture plan between Braskem S.A. and SCG Chemicals Public Company Limited or SCGC. The Thai and Brazilian companies plan to establish a joint venture company that produces bio-ethylene from bio-ethanol for bio-polyethylene production in Thailand. Additional financial details of this investment await final decision .

The two sides also exchanged information on Thailand’s investment policy, plastic management in Thailand and Brazil, as well as plastic waste management at the global level. Additionally, both sides explored the possibility of collaboration between the Thai and Brazilian government and private sectors towards transitioning into green economies and environmental sustainability at the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP28) in 2023.

The discussion was a follow-up meeting after DPS Busadee led the Thai business delegation to Brazil in May 2023 under the “Latin Link” programme. The Thai business delegation visited leading Brazilian companies, including Brakem S.A. (Brazil), and engaged in business matching and networking activities.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ