ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Take Your Seat Together” ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๖๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Take Your Seat Together” ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๖๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 เม.ย. 2565

| 1,383 view

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Take Your Seat Together” โดยศิลปินชาวแคนาดา Mr. Randolph (Randy) และ Mr. Spencer VanDerStarren จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา ในโอกาสดังกล่าว ผู้ช่วยรัฐมนตรีวิชาวัฒน์ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและแคนาดาตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งย้ำความพร้อมและความมุ่งมั่นของไทยในการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือกับแคนาดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในมิติต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้ย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ในระดับประชาชนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และหวังจะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาชนของสองประเทศผ่านศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่าย “Take Your Seat Together” ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๖๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ICONLUXE Pop Up Space ชั้น ๑ ไอคอนสยาม โดยเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายในไทยและแคนาดาที่แสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงและความเชื่อมโยงกันระหว่างทั้งสองประเทศ

 

Vice Minister for Foreign Affairs attended the opening ceremony of Thailand-Canada photographic exhibition, “Take Your Seat Together,” in celebration of the 60th anniversary of Thailand – Canada diplomatic relations.

On 5 April 2021, H.E. Mr. Vijavat Isarabhakdi, Vice Minister for Ministry of Foreign Affairs, attended the opening ceremony of Thailand-Canada photographic exhibition, “Take Your Seat Together,” by Mr. Randy and Mr. Spencer VanDerStarren, renowned Canadian photographers at ICONSIAM. The event was  hosted by the Embassy of Canada in celebration of the 60th anniversary of Thailand – Canada diplomatic relations. In his remarks, Vice Minister for Ministry of Foreign Affairs emphasized the cordial ties and cooperative bilateral relations for over more than sixty years. He reaffirmed Thailand’s readiness to further enhance cooperation between the two countries in various areas. He reiterated the importance of people-to-people ties, which provide strong foundation to strengthern the bilateral relations, and also hoped to connect peoples from both countries through arts and cultures.

The photographic exhibition, “Take Your Seat Together,” in celebration of the 60th anniversary of Thailand – Canada diplomatic relations is now on display from 1 – 30 April 2022 at ICONLUXE Pop Up Space, Floor 1, ICONSIAM. The exhibition showcase the photographs taken in Thailand and Canada which show similarities and connection between both countries.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ