ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และการศาสนาแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และการศาสนาแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 459 view

      ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หารือออนไลน์กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และการศาสนาแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี เน้นความร่วมมือในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือใต้-ใต้

 

      เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางไกลกับนายปาโบล อันเซลโม เตตตามันติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และการศาสนาแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยเป็นการหารือทวิภาคีครั้งแรกหลังการประชุมปรึกษาหารือทางการเมืองและการประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-อาร์เจนตินา ครั้งที่ ๔ ที่กรุงบัวโนสไอเรส เมื่อปี ๒๕๖๐

 

      ฝ่ายไทยและฝ่ายอาร์เจนตินาได้ย้ำความตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือซึ่งมีมานานกว่า ๖ ทศวรรษให้ก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์ร่วมกันยิ่งขึ้นโดยเห็นพ้องให้จัดการประชุมปรึกษาหารือทางการเมืองครั้งที่ ๕ เมื่อสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลายลง และจะร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ โดยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในสินค้ากลุ่มที่ตอบรับกับบริบท new normal และสนับสนุนการลงทุนของไทยในสาขาเหมืองแร่ลิเทียมในอาร์เจนตินาซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการผลิตพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

      นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางวิชาการที่ปัจจุบันมีอยู่ในระดับที่ใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านมานุษยวิทยานิติวิทยาศาสตร์ การปรับปรุงการผลิตและใช้ถั่วเหลืองอย่างยั่งยืน การพัฒนาความหลากหลายทางพันธุกรรมของอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและเทคโนโลยีอวกาศ การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอนด้านกีฬาฟุตบอล มวยไทยและเซปักตะกร้อ รวมทั้งจะร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบสหประชาชาติ ความร่วมมือใต้-ใต้ และกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia and Latin America Cooperation - FEALAC)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ