ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2566

| 560 view

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับนางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และนาย Will Nankervis เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียน ที่กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ครอบคลุมด้านการเมืองความมั่นคง ความสัมพันธ์ระดับประชาชน การต่อต้านการค้ามนุษย์ และการจัดการประชุม Senior Officials’ Talks 2+2 ปลายปีตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและอนุภุมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อภูมิรัฐศาสตร์และพัฒนาการสำคัญของภูมิภาค รวมถึง AUKUS และสถานการณ์ในเมียนมา

On 18 April 2023, Mr. Sarun Charoensuwan, Permanent Secretary for Foreign Affairs met with H.E. Ms. Angela Macdonald, Australian Ambassador to Thailand and H.E. Mr. Will Nankervis, Australian Ambassador to ASEAN at the Ministry of Foreign Affairs to discuss ways to strengthen and move forward the Thailand-Australia cooperations  on politics and security, people-to-people relations, anti-human trafficking and 2nd Senior Officials’Talks 2+2 to be held by Australia this year, as well as cooperation in ASEAN and Mekong Sub-region. Both sides exchanged views on geopolitics and regional development including AUKUS and situations in Myanmar.


รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ