ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย ระหว่างการเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย ระหว่างการเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 523 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย ในระหว่างการเยี่ยมอำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันฉลองครบรอบความสัมพันธ์ ๖๐ ปี ไทย - ชิลี ในปี ๒๕๖๕ โดยเน้นความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ลงลึกด้านการค้าการลงทุน ขยายโอกาสด้านพลังงานทดแทนและธุรกิจ startup รวมทั้งกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (Christian Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตชิลีฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ชิลีอย่างแข็งขันตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยรอบด้านให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Political Consultations ครั้งที่ ๖ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายในโอกาสดังกล่าวด้วยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะกระชับและขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืนที่สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจตาม BCG โมเดลของไทย อีกทั้งย้ำที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีทั้งในกรอบอาเซียน เอเปค และกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ