ทำบุญกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ประจำปี 2566

ทำบุญกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 204 view

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร ขรก.และเจ้าหน้าที่ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเลี้ยงภัตตาหารเพล/ถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในโอกาสดังกล่าว คณะผู้บริหารกรมได้รับความเมตตาเข้าเฝ้า/กราบสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ