คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียร์เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ฝ่ายเอเชีย แปซิฟิก และรัสเซีย ผ่านระบบ video conference

คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียร์เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ฝ่ายเอเชีย แปซิฟิก และรัสเซีย ผ่านระบบ video conference

2 ก.ย. 2563

415 view
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และอุปทูตสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Ernesto Araújo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล และนาง Márcia Donner Abreu รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ฝ่ายเอเชีย แปซิฟิก และรัสเซีย ผ่านระบบ video conference 
 
โดยนางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ในฐานะประธาน ACB ได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจและจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อบราซิลและลาตินอเมริกากับเอเชีย และแสดงความพร้อมในการสานต่อความร่วมมือกับบราซิลในทุกมิติเพื่อ “build back better” จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งฝ่ายบราซิล โดยทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวชื่นชมอาเซียนในฐานะการรวมตัวในระดับภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการรวมตัวในภูมิภาคลาตินอเมริกา พร้อมแสดงเจตนารมย์ในการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกับอาเซียนและประเทศสมาชิกเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ