ขอเชิญร่วมประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอเชิญร่วมประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 114 view

ขอเชิญร่วมประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) ของกรมอเมริกาและแปซฟิกใต้ รายละเอียดดังรูป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ