กิจกรรมความร่วมมือในโอกาส 55 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู

กิจกรรมความร่วมมือในโอกาส 55 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู

12 ต.ค. 2563

732 view

      เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2563 นายเฟอร์นันโด กีโรส (Fernando Quirós) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย ได้เข้าพบหารือข้อราชการกับนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โดยมีนางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ รองอธิบดีกรมอเมริกาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองลาตินอเมริกาและเจ้าหน้าที่กองลาตินอเมริกา เข้าร่วมด้วย

 

      ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรูดำเนินไปอย่างฉันท์มิตรและมีความร่วมมืออันดีระหว่างกันโดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพลวัตของความร่วมมือและความใกล้ชิดระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 10 พ.ย. 2563 อาทิ การแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีระหว่างกันในวันดังกล่าว  รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะประกาศการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization - GISTDA) กับ The National Commission for Aerospace Research and Development (CONIDA) ของเปรู เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

      นอกจากนี้ ในช่วง 1 ปีหลังจากนั้น สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนของสองฝ่ายรู้จักสังคมวัฒนธรรมและจุดแข็งของกันและกันเพิ่มขึ้น อาทิ  กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเปรู ซึ่งหลายอย่างมีความใกล้เคียงกับไทย การแลกเปลี่ยนจุดแข็งในเรื่องการปลูกทดแทนยาเสพติด การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจ SMEs การจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการส่งเสริมการติดต่อของนักธุรกิจสองฝ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ จะได้รับการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของฝ่ายไทยและฝ่ายเปรูเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้างต่อไปด้วย

 

Cooperation Activities on the occasion of the 55th Anniversary of Diplomatic Relations between Thailand and Peru

 

      On 9 October 2020, H.E. Mr. Fernando Quirós, Ambassador of Peru to Thailand met with Mr. Witchu Vejjajiva, Director -General of the Department of American and South Pacific Affairs, to discuss official matters. The latter was joined by Miss Kundhinee Aksornwong, Deputy Director-General of the Department of American  and South Pacific Affairs, as well as the Director and officials of Latin America Division.

 

      Both sides were pleased with the friendly relations and good cooperation between the two countries, especially technical cooperation. To further promote this vibrant and close cooperation both sides agreed to organize various activities on the occasion of the 55 Anniversary of diplomatic relations, starting on 10 November 2020, such as the exchange of congratulatory notes on the said date as well as explore the possibility of co-signing a Memorandum of Understanding (MoU) between the Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) of Thailand and the National Commission for Aerospace Research and Development (CONIDA) of Peru in order to promote cooperation on space technology and geo-informatics

 

      In addition, within a year after, both sides agreed to organized activities to strengthen the knowledge of both countries’ citizen about each other’s, society, culture, and strengths, such as cooking demonstrations of Peruvian cuisine, which has similarities to Thai cooking, exchanging best practices in areas where both countries has strengths like opium crop replacement, development of community-based sustainable tourism, SMEs development, COVID-19 mitigation, as well as promoting communication between businesses through online platforms. These activities will be published in both Thai and Peruvian print and online media outlets to strengthen awareness of Thai-Peru relations more widely.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ