การสาธิตการประกอบอาหารไทยสำหรับคู่สมรสคณะทูตในเปรูและเจ้าหน้าที่ภาครัฐเปรู

การสาธิตการประกอบอาหารไทยสำหรับคู่สมรสคณะทูตในเปรูและเจ้าหน้าที่ภาครัฐเปรู

23 ธ.ค. 2563

777 view

การจัดโครงการเผยแพร่อาหารไทยในเปรู โคลอมเบีย และโบลิเวีย โดย สอท. ณ กรุงลิมา

 

1. การสาธิตการประกอบอาหารไทยสำหรับคู่สมรสคณะทูตในเปรูและเจ้าหน้าที่ภาครัฐเปรู

    เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 นางลินดา ชาสมบัติ ภริยานายสรยุทธ ชาสมบัติ ออท. ณ กรุงลิมา ได้จัดงาน “Summertime Delights of Thai Cuisine” ณ ทำเนียบ สอท. เพื่อสาธิตการประกอบอาหารไทยสำหรับ ออท. สตรีและคณะภริยาของ ออท. ประจำเปรู ภริยาของข้าราชการระดับสูงของเปรู และสื่อมวลชน ณ ทำเนียบ ออท. โดยมี น.ส.วารุณี เรีองเดจ และนายเอกสิทธิ์ สำฤทธิ์นอก แม่ครัวและพ่อครัวของ ออท. เป็นผู้สาธิตวิธีการปรุงต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวานไก่ และข้าวเหนียวมะม่วง อันเป็นสัญลักษณ์ของอาหารไทย โดยแขกรับเชิญจำนวน 30 คนได้รับข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องปรุงและวัตถุดิบไทยและสูตรการประกอบอาหารไทย

 

2. การจัดการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหารไทยและการสาธิตการประกอบอาหารไทยแบบออนไลน์

    เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2563 สอท. ณ กรุงลิมา ร่วมกับคณะการประกอบอาหารและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย Universidad de los Andes กรุงลาปาซ ประเทศโบลิเวียได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหารไทยและการสาธิตการประกอบอาหารไทยแบบออนไลน์ ณ ทำเนียบ ออท. โดยพ่อครัวและแม่ครัวได้สาธิตวิธีการปรุงแกงเผ็ดไก่และผัดไทยกุ้ง ซึ่งกิจกรรมฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมชมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 200 คน

 

3. การสาธิตการประกอบอาหารไทยแบบออนไลน์ในเฟสบุ๊กไลฟ์ “El Sabor de Tailandia”

    เมื่อวันที่ 14-18 ก.ย. 2563 สอท. ณ กรุงลิมา ได้จัดการสาธิตการประกอบอาหารไทยแบบออนไลน์ “El Sabor de Tailandia” ณ ทำเนียบ ออท. ซึ่งได้รับความสนใจและมีส่วนรวมจากสาธารณชนเปรู สถาบันการสอนอาหารในเปรูและสาธารณชนในประเทศเขตอาณาอย่างมาก โดยมีผู้เข้าชมทั้งหมดจำนวน 3,025 คน

 

4. การจัดทำเว็บไซต์และวีดิโอสอนการประกอบอาหารไทย (foodlandia.com.pe)

    สอท. ณ กรุงลิมา ได้จัดจ้างบริษัทท้องถิ่นเพื่อจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับอาหารไทยเป็นภาษาสเปน ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหารไทย ส่วนประกอบอาหารไทยที่สำคัญ สูตรการประกอบอาหารจานเด็ดที่มีชื่อเสียงของไทย แผนการเดินทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในไทย (gastronomic tourism) สตรีทฟู้ดไทย และอาหารไทยจาก 5 ภาค ทั้งนี้ สอท. ได้รับข้อมูลและภาพถ่ายเพื่อประกอบการจัดทำเว็บไซต์ฯ จาก สนง. ททท. ณ นครลอสแองเจลิส เพื่อบรรจุในเว็บไซต์ โดยโดยเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 สอท. ได้จัดพิธีเปิดตัวเว็บไซต์ฯ อย่างทางการแบบออนไลน์ โดยจะเผยแพร่เว็บไซต์และวีดิโอในวงกว้างในเปรู ประเทศในเขตอาณา และประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

 

    โครงการเผยแพร่อาหารไทยในเปรู โคลอมเบีย และโบลิเวียครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยให้แก่สาธารณชนและนักเรียนด้านโภชนาการในสถาบันชั้นนำของเปรู โคลอมเบีย และโบลิเวีย ซึ่งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย วัตถุดิบไทย และวัฒนธรรมด้านอาหารของไทย ส่งผลให้เพิ่มความนิยมและการนำเข้าวัตถุดิบอาหารไทย สินค้าอาหาร และบริการไทย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักธุรกิจ และประชาชนเปรู โคลอมเบีย และโบลิเวีย รับรู้เกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความนิยมไทยและความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเปรู โคลอมเบีย และโบลิเวียเยือนไทยเพิ่มสูงขึ้น โครงการดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริม คสพ. ระดับประชาชนถึงประชาชนและความร่วมมือระหว่างไทยและเปรู โคลอมเบีย และโบลิเวียในด้านวัฒนธรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ