การรับมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

การรับมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

4 ส.ค. 2564

327 view

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของบริษัท Pfizer จำนวน ๑,๕๐๓,๔๕๐ โดส ที่ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณพร้อมย้ำว่า การมอบวัคซีนดังกล่าวเป็นเครื่องสะท้อนความสัมพันธ์ใกล้ชิดยาวนานระหว่างสองประเทศ พร้อมหวังจะมีความร่วมมือด้านวัคซีนกับสหรัฐฯ ต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของบริษัท Pfizer จำนวน ๑,๕๐๓,๔๕๐ โดส จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ มอบวัคซีนดังกล่าว และมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เข้าร่วมด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯ และประธานาธิบดีไบเดน สำหรับการมอบวัคซีนครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับไทยอย่างยิ่ง และสะท้อนถึงมิตรภาพไทย – สหรัฐฯ ที่ใกล้ชิดมายาวนานกว่า ๑๘๘ ปี โดยทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายมิติ นายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ประสานงานการส่งมอบวัคซีนจนประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ ได้ขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ อีกทั้งขอบคุณนางแทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ที่ได้กล่าวถึงการมอบวัคซีนให้ไทยเพิ่มเติม และหวังว่าสหรัฐฯ จะสนับสนุนความร่วมมือด้านวัคซีนกับไทยต่อไป

 

อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าวยินดีที่วัคซีนจากสหรัฐฯ ได้มาถึงประเทศไทย และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งการมอบวัคซีนครั้งนี้ เป็นตัวอย่างของความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่แน่นแฟ้นและยาวนานกว่า ๖๐ ปี โดยสหรัฐฯ จะดำเนินการส่งมอบวัคซีนให้ประเทศไทยเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ ล้านโดสโดยเร็ว และจะสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยผ่านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนสหรัฐฯ ในไทยต่อไป ทั้งนี้ อุปทูตฯ ยังได้ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยดูแลชาวต่างชาติในประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งรวมถึงชาวสหรัฐฯ ด้วย

 

อนึ่ง ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยได้ประกาศว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะมอบวัคซีนเพิ่มเติมกับประเทศไทยจำนวน ๑ ล้านโดส รวมเป็นทั้งหมด ๒.๕ ล้านโดสนั้น กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายสหรัฐฯ และจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไทยได้รับวัคซีนในโอกาสแรกต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ