กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Focus” ครั้งที่ ๑

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Focus” ครั้งที่ ๑

16 ก.ย. 2563

37 view

    เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันจัดรายการสัมมนาออนไลน์ “Thailand Focus” ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อรักษาและส่งเสริมพลวัตในความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และเพื่อให้ข้อมูลกับภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในไทยในห้วงที่ผ่านมา และหาแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ในช่วงระหว่างและภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย  ได้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในฐานะแขกพิเศษ และกล่าวในพิธีเปิดด้วย

 

    ภายหลังพิธีเปิด ได้มีการบรรยายภายใต้หัวข้อ “Thailand Today” โดยมี น.พ. ธนรัตน์ ผลิพัตน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเกี่ยวกับมาตรการและปัจจัยสำเร็จของไทยในการรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ รวมทั้งแนวทางมาตรการในอนาคตที่เอื้อต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างสมดุลกับการควบคุมโรค ต่อด้วย ดร. พิสิทธิ์ พัวพัน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) กล่าวเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย นโยบายและมาตรการเพื่อรับมือจากผลกระทบและเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙

 

    สุดท้ายในช่วงถาม-ตอบได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ถามคำถามแก่วิทยากร และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ราว 100 คนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งไทยและสหรัฐฯ

 

    On 10th September 2020, the Department of American and South Pacific Affairs and the Royal Thai Embassy in Washington, D.C. co-organized the 1st Thailand Focus Webinar Series, initiated by the Royal Thai Embassy, in order maintain and promote the dynamic relationship and cooperation between Thailand and the United States as well as to provide information for participants from relevant U.S. agencies, including public, private and academic sector on the latest developments in Thailand and on ways to drive forward cooperation during and post-COVID-19 period. H.E. Mr. Vijavat Isarabhakdi, Vice Minister for Foreign Affairs, presided over the event and gave the opening remarks and H.E. Mr. Thani Thongpakdi, Thai Ambassador in Washington, D.C., gave the welcoming remarks. In addition, H.E. Mr. Michael George DeSombre, U.S. Ambassador to Thailand, participated in the webinar as a special quest and gave remarks during the opening ceremony.

 

Following the opening ceremony, the webinar continued with the session titled “Thailand Today” beginning with Dr. Tanarak Plipat (M.D.), Deputy Director-General of the Department of Disease Control, who gave a presentation on Thailand’s measures on and factors for the country’s success in mitigating the COVID-19 pandemic, including future measures that will need to strike a balance between revitalizing the economy and controlling the outbreak. This was followed by a presentation from Dr. Pisit Puapan, Director of Macroeconomic Analysis of the Fiscal Policy Office, who gave an overview of the Thailand’s economic situation, including policies and measures to withstand the effect of the COVID-19 pandemic and in its preparedness to revitalize the economy after COVID-19 situation.

 

The webinar concluded with a Q&A session, which gave participants the opportunity to ask questions and exchange views on issues of interest. About 100 people from relevant Thai and U.S. agencies participated in this webinar.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ