แนะนำสถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่น่าสนใจ

            แหล่งรวมสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจที่ผู้คนนิยมใช้ชีวิต ทั้งร้านอาหาร cafe สถานที่ทางประวัติศาสตร์ สถานที่สาธารณะ อาคารหรือพื้นที่ที่มีความหมายต่อชุมชน ฯลฯ พร้อมความเป็นมาหรือข้อคิดเบื้องต้น ตลอดจนแง่คิดข้อสังเกตต่าง ๆ