ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

27 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

22 ก.พ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นองค์กรคุณธรรมและกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14 ก.พ. 2567

แก้ไขประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 31 มกราคม 2567

9 ก.พ. 2567

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

31 ม.ค. 2567

เกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 ม.ค. 2567

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

22 ธ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 อัตรา ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาฯ

30 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานนขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

27 ต.ค. 2566