ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

20 พ.ค. 2567

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

14 พ.ค. 2567

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

7 พ.ค. 2567

กรมอเมริกาฯ ประกาศเปิดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล 2 อัตรา

19 เม.ย. 2567

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2567 ของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

11 มี.ค. 2567

การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

11 มี.ค. 2567

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

27 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

22 ก.พ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นองค์กรคุณธรรมและกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14 ก.พ. 2567