ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 ของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

22 มี.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นองค์กรคุณธรรมและกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

23 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

17 ก.พ. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

13 ก.พ. 2566

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม

10 ก.พ. 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมอเมริกาและแปซฟิกใต้

10 ก.พ. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

1 ก.พ. 2566

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

16 พ.ย. 2564