ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

15 ธ.ค. 2563

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับกาาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

8 ธ.ค. 2563

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

2 ธ.ค. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

18 พ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

22 ก.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ประจำกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

17 ก.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์ จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ประจำกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

11 ก.ย. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์ จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ประจำกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

2 ก.ย. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

19 ธ.ค. 2562