ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

28 ก.ย. 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูล โครงการ Discover Latin America

21 ก.ย. 2566

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

11 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

10 ส.ค. 2566

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

17 ก.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์

30 มิ.ย. 2566

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

23 มิ.ย. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

20 มิ.ย. 2566

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานโครงการฯ

12 มิ.ย. 2566