ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล

18 พ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

22 ก.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ประจำกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

17 ก.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์ จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ประจำกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

11 ก.ย. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์ จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ประจำกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

2 ก.ย. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

19 ธ.ค. 2562

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

26 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษร์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

24 ก.ย. 2562

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

20 ก.ย. 2562