ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

6,418 view

 

Map_ASPA

 

 

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

สถานที่ตั้ง: กระทรวงการต่างประเทศ  443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร: 02-643-5128

โทรสาร: 02-643-5127

 

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

โทร: 02-643-5028

โทรสาร: 02-643-5127

 

กองอเมริกาเหนือ

โทร: 02-643-5124

โทรสาร: 02-643-5127

 

กองลาตินอเมริกา

โทร: 02-643-5113

โทรสาร: 02-643-5114

 

กองแปซิฟิกใต้

โทร: 02-643-5118

โทรสาร: 02-643-5119

 

อีเมลกรมอเมริกาฯ: [email protected]