ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 1,109 view

กระทรวงการต่างประเทศ

สถานที่ตั้ง:
443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร:
02-643-5128
แฟกซ์:
02-643-5127

กองอเมริกาเหนือ

โทร:
02-643-5121-2
แฟกซ์:
02-643-5124

กองลาตินอเมริกา

โทร:
02-643-5113-4
แฟกซ์:
02-643-5115

กองแปซิฟิกใต้

โทร:
02-643-5117-8
แฟกซ์:
02-643-5119

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

โทร:
02-643-5028
แฟกซ์:
02-643-5127