ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

2,547 view

กระทรวงการต่างประเทศ

สถานที่ตั้ง:
443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร:
02-203-5000
โทรสาร: 
02-643-5018

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร:
02-643-5128
โทรสาร:
02-643-5127