วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,856 view

1.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: มลรัฐ Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia และประเทศเปอร์เตอริโก

โทร: +1 202 944 3600, +1 202 684 8493 (Consular)

E-Mail: [email protected] 

Website: http://thaiembdc.org/  

 

2.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: มลรัฐ Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin

โทร: +1 312 664 3129

E-Mail: [email protected] 

Website: http://www.thaiconsulatechicago.org/ 

 

3.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: มลรัฐ Maine, Massachusetts, New Hamshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Connecticut

โทร: +1 212 754 2536, +1 212 754 2538

E-Mail: [email protected] 

Website: http://www.thaicgny.com/ 

 

4.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, US Pacific Territories, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนในเขตอาณาของสหรัฐฯ ในมหาสมุทร แปซิฟิกทั้งหมด

โทร: +1 323 962 9574

E-Mail: [email protected] 

Website: http://www.thaiconsulatela.org/