1.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เขตอาณาในความรับผิดชอบ:
มลรัฐ Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia และประเทศเปอร์เตอริโก
โทร:
(202) 944-3600
E-Mail:
thaiwas@thaiembdc.net
Website:
http://thaiembdc.org/

2.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

เขตอาณาในความรับผิดชอบ:
มลรัฐ Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin
โทร:
(312) 664-3129
E-Mail:
thaichi@thaiembdc.net, consulatethai@gmail.com
Website:
http://www.thaiconsulatechicago.org/index.php

3.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เขตอาณาในความรับผิดชอบ:
มลรัฐ Maine, Massachusetts, New Hamshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Connecticut
โทร:
(1-212) 754-1770
E-Mail:
thainyc@thaiembdc.net
Website:
http://www.thaiconsulnewyork.com/

4.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เขตอาณาในความรับผิดชอบ:
Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, US Pacific Territories, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming รวมทั้ง เกาะกวมและดินแดนในเขตอาณาของสหรัฐฯ ในมหาสมุทร แปซิฟิกทั้งหมด
โทร:
(323) 962-9574
E-Mail:
thai-la@mindspring.com
Website:
http://www.thaiconsulatela.org/index.aspx