สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เขตอาณาในความรับผิดชอบ:
บราซิล, กายอานา, ซูรินาเม
โทร:
(+55) 61 9919 8763 และ (+55) 61 9988 8477
E-Mail:
thaiembbrazil@gmail.com
Website:
http://thaiembassybrazil.com/index.php