วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 1,619 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: นิวซีแลนด์, ซามัว, ตองกา

โทร: +64 4 496 2900

E-Mail: [email protected]

Visa: [email protected] 

Legalization: [email protected]  

Thai Passport: [email protected]  

Consular: [email protected] 

Website: https://wellington.thaiembassy.org/