วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4,669 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

เขตอาณาในความรับผิดชอบ: นิวซีแลนด์, ซามัว, ตองกา

โทร: +64 4 496 2900

E-Mail: [email protected]

Visa: [email protected] 

Legalization: [email protected]  

Thai Passport: [email protected]  

Consular: [email protected] 

Website: https://wellington.thaiembassy.org/