ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะสำหรับจ้างขนส่งหนังสือวรรณกรรมไทยในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือวรรณกรรมไทยในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสั่งซื้อกล้อง Webcam logitech รุ่น C930E จำนวน 8 ตัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการสั่งซื้อวารสารต่างประเทศ The Economist ระยะเวลา 1 ปี (ทั้งฉบับพิมพ์และดิจิทัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2564