นายกฯ หารือ คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยืนยัน ไทย-สหรัฐฯ พร้อมตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วน เดินหน้าความร่วมมือในทุกมิติ

นายกฯ หารือ คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยืนยัน ไทย-สหรัฐฯ พร้อมตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วน เดินหน้าความร่วมมือในทุกมิติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 323 view

    เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.oo น. นาย Amerish "Ami" Bera ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ด้านเอเชีย แปซิฟิก เอเชียกลาง และการไม่แพร่ขยายอาวุธ คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ หัวหน้าคณะ นำคณะสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้ 

 

    นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ สู่ประเทศไทย โดยถือเป็นคณะแรกที่เยือนไทยนับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และยาวนานระหว่างกัน ทั้งนี้ ไทยยินดีที่ความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการเยือน และความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้าน

 

    ด้านประธานคณะอนุกรรมาธิการ ยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนไทยในครั้งนี้ ไทย และสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และมีความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์และความท้าทายในปัจจุบัน ความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างกันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยคณะ ส.ส. สหรัฐฯพร้อมสนับสนุนรัฐบาลไทย และส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

 

    ทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมือระหว่างกัน และยินดีที่รัฐบาลไทยและสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีไบเดน มีนโยบายสำคัญที่สอดคล้อง และมีท่าทีร่วมกันในประเด็นที่เป็นที่สนใจในเวทีโลกหลายประเด็น อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในมิติด้านมาตรการทางสาธารณสุขและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

    โอกาสนี้ นายกฯ กล่าวยินดีที่การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว แม้ในช่วงโควิด-19 พร้อมย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่ลงทุนในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับภาคเอกชนสหรัฐฯ เป็นประจำทุกปี ในขณะที่ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร ก็ยังคงเป็นอีกส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ทั้งนี้ ไทยมุ่งมั่นจะเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรและความร่วมมือกับสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป 

    

    นอกจากนี้ ไทยมุ่งหวังที่จะเห็นภูมิภาคนี้มีความมั่งคั่ง มั่นคง และธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเช่นเดียวกับสหรัฐฯ โดยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความท้าทายต่าง ๆ ไทยพร้อมร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะผ่านกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น อาเซียน ACMECS และ US-Mekong Partnership

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ