การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2567

| 1,137 view

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ_ปี_67.pdf
ASPA_O34_มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ-กรมอเมริกาฯ.pdf
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส_งปม.66.pdf
ผลการดำเนินการตามแผนฯกรมอเมริกาฯ66.pdf
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯกรมอเมริกาฯ66.pdf